Subsidies voor projecten en publicaties

Binnen het Erfgoedconvenant Land van Waas staat de actieve ondersteuning van Wase erfgoedzorgers centraal. Daarom kan je bij de Erfgoedcel Waasland financiële ondersteuning aanvragen voor erfgoedprojecten en voor eenmalige erfgoedpublicaties. Beide subsidies hebben een eigen reglement en werken volgens een vaste timing.

Subsidies voor erfgoedprojecten

Een erfgoedproject is een samenhangend geheel van activiteiten, gericht naar een specifieke doelgroep, dat een vooraf geformuleerd resultaat beoogt. Zo’n project is begrensd in tijd en in financiële investering maar kan allerlei vormen aannemen, bvb. een herdenkingsweekend, de ontwikkeling van een educatief pakket, een tentoonstelling, een fotoboek, de aankoop van materiaal in het kader van de inventarisering van een collectie…
De enige harde voorwaarden om kans te maken op een subsidie zijn: dat het project moet doorgaan in één of meerdere van de acht Wase gemeenten en een duidelijke link hebben met cultureel erfgoed, dat het (mede) georganiseerd wordt door een Wase persoon of organisatie en dat de subsidie ten laatste 3 maanden vóór de apotheose van het project wordt aangevraagd.

Voor het volledige reglement en de aanvraag- en afrekeningsdocumenten kan je terecht op de website van de Erfgoedcel Waasland.

Subsidies voor eenmalige publicaties

Voor éénmalige erfgoedpublicaties bestaat er een afzonderlijk publicatiereglement. Een éénmalige erfgoedpublicatie is een uitgave in gedrukte vorm met  als onderwerp cultureel-erfgoed in één of meerdere van de acht Wase gemeenten. De uitgave wordt éénmalig uitgebracht op minstens 300 exemplaren en omvat minstens 64 redactionele pagina’s. De subsidie-aanvraag moet ten laatste 2 maanden vóór verschijnen van de publicatie worden aangevraagd.

Voor het volledige reglement en de aanvraag- en afrekeningsdocumenten kan je terecht op de website van de Erfgoedcel Waasland.

Print Friendly, PDF & Email