Onderzoek

Oorlogsarchieven

Ter ondersteuning van het onderzoek naar de Eerste Wereldoorlog werken de Wase archieven momenteel aan een handleiding tot de oorlogsarchieven in de regio. Van zodra deze beschikbaar is, plaatsen we ze op de site.

Oorlogsaffiches

De Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas beheert een collectie van ruim 700 affiches uit de Eerste Wereldoorlog, uitgegeven door zowel de Duitse als de Belgische overheid. Naar aanleiding van het herdenkingsjaar 100 Jaar Groote Oorlog werden deze affiches gedigitaliseerd en op de Erfgoedbank Waasland geplaatst door de Erfgoedcel Waasland. De affiches dienden vooral de reglementering van het dagelijks leven in oorlogstijd: verbod en censuur, prijsafspraken, vonnissen en belangrijk nieuws. Daarmee geven ze een bijzonder beeld van het leven tijdens de oorlogsjaren en de impact van de Duitse aanwezigheid. De jaren 1914 en 1915 zijn nu al online, de rest volgt in de komende maanden (zie Erfgoedbank Waasland).

Een deel van de inventaris is ook raadpleegbaar op de website van de KOKW. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met verantwoordelijke Sandra Vancauwenberghe (svanca [at] hotmail.com).

Literatuur

  • Boek: Hugo De Looze, “Toen den Duitsch kwam – Het Waasland tot de Duitse bezetting (augustus-oktober 1914) (deel 1)”, uitgave door de Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas.
  • Boek: Nath Giselle, Van Alstein Maarten, “14-18 van dichtbij. Inspiratiegids voor lokale projecten over de grote oorlog”, Uitgeverij: Acco, 2012. Dit boek ligt voor geïnteresseerde ter inzage bij de Erfgoedcel Waasland.
  • Boek: Alex Vanneste, “De Doodendraad. De elektrische draadversperring aan de Oost- en Zeeuws-Vlaamse grens tijdens de Eerste Wereldoorlog”, uitgegeven door het Provinciebestuur Oost-Vlaanderen, dienst Erfgoed, in de reeks Kleine Cultuurgidsen, 2013.
  • Boek: Luc De Ryck, “Terug naar niemandsland. De geschiedenis van de gebroeders Van Raemdonck: mythe en werkelijkheid”, herziene verzie 2013.
  • Scriptie: Giselle Nath, “Voedselschaarste en voedselbedeling. Tactieken en strategieën. Twee episodes uit bezet België tijdens de Eerste Wereldoorlog”, 2011.
  • Scriptie: Mieke Meul, “De oorlogsmeters van de Belgische soldaten tijdens de eerste wereldoorlog (1914-1918)”, 2001-2002.
  • Scriptie: Steven van Waesberghe, “Smokkel in het Land van Waas tijdens de Eerste Wereldoorlog”, 2000-2001.
  • Scriptie: Menno Claes, “Oorlog zonder einde. De herdenking van de eerste wereldoorlog te Ieper”, 2000-2001.
  • Tijdschrift: “De Sint-Niklase slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog”, Archivaria, jaargang 4, nr.1, juni 2002.
  • Tijdschrift: “In droevige omstandigheden: Kroniek van het Sint-Niklase stadsbestuur in juli-november 1914”, Archivaria, jaargang 4, nr.1, juni 2002.
  • Tijdschrift:Lutgart Van Den Broeck, “We hebben zeven ridders voorbij zien gaan”, Archivaria.
  • Keynote: Sophie De Schaepdrijver, “De Groote Oorlog verbeeld: Vlaanderen en België”.

 Gedichten

Liederen

Print Friendly, PDF & Email