Colofon

Deze website wordt beheerd door de Erfgoedcel Waasland (Interwaas), Lamstraat 113, 9100 Sint-Niklaas. De Erfgoedcel Waasland werkt onder de vleugels van het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van het Land van Waas en wordt via het Cultureel-Erfgoeddecreet gesubsidieerd door de Vlaamse overheid.

Intellectuele rechten

Alle teksten, foto’s of afbeeldingen en ook de lay-out van de website vallen onder de bescherming van het auteursrecht of een andere wetgeving op intellectuele eigendom. Overname van teksten en/of afbeeldingen in hun geheel of gedeeltelijk kan slechts na toestemming van de rechthebbenden.

Aansprakelijkheid

De Erfgoedcel Waasland is niet aansprakelijk voor incorrecte of foutieve gegevens op de website en is niet verantwoordelijk ten aanzien van gebruikers of derden voor mogelijk geleden directe of indirecte schade. Voor links naar websites of naar webpagina’s van derden, waarover de Erfgoedcel Waasland geen zeggenschap heeft wat betreft de inhoud of andere kenmerken, is de Erfgoedcel Waasland in geen geval aansprakelijk noch verantwoordelijk.

Cookies

Op deze site kunnen cookies worden gebruikt. Een cookie is een klein bestand dat door een internetserver naar de PC van de gebruiker wordt gestuurd, en dat zich op de harde schijf installeert, waardoor bij een volgende bezoek de server de gebruiker kan herkennen. Je kan de cookie-ondersteuning uitschakelen via jouw internetbrowser.

Inzage en correctie van uw persoonlijke gegevens

Op schriftelijke aanvraag verlenen wij aan de gebruikers toegang tot alle informatie die wij van hen zouden bijhouden. Je hebt recht op inzage en correcties van de persoonsgegevens, volgens de geldende wettelijke regels met betrekking tot de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Als je toegang wenst tot deze informatie, gelieve ons te contacteren. Voor meer informatie of voor klachten over de behandeling van jouw persoonsgegevens, kan je terecht bij de Commissie ter Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Waterloolaan 115 te 1000 Brussel.

Voor vragen of opmerkingen over deze site, suggesties en signalementen aan de redactie stuur je een e-mail naar erfgoedcel [at] interwaas.be.

Print Friendly, PDF & Email